Projekt: Za krajšie dediny pod Rozsutcom

Naším cieľom je zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny, trvalo udržateľného rozvoja sídiel a zachovávania genia loci mikroregiónu terchovskej doliny.

Finančne podporil: Žilinský samosprávny kraj.