V našom území nájdete rozmanité dediny, kompaktné i roztrúsené pozdĺž cesty, alebo po kopcoch. Vytvárajú pestré verejné priestory, mäkké krivky starej ulice, presné línie brizolitových domov i bujaré developerské štvrte bez akýchkoľvek zásad. Samotné priestory medzi domami dokážu vytvoriť príjemný pocit domova, miesto na ktorom majú ľudia k sebe prirodzene blízko. Ale dokážu vytvoriť i pocity anonymity a neprívetivé priestory bez duše.