Manuál reaguje na dlhodobo neriešené problémy krajiny a sídel v mikroregióne terchovskej doliny. Jeho cieľom je zvýšenie stavebnej kultúrykvality životného prostredia prírodného i človekom vytvoreného. Prosté splnenie kritérií však nevedie k vzniku kvalitnej architektúry. Namiesto tvrdých regulácií preto manuál ponúka doporučenia, princípy a pravidlá, ktoré nie je možné preberať mechanicky. Jednotlivé obce sa historicky vyvíjali rôznorodo, vždy je preto nutné uvažovať individuálne a zohľadniť kontext miesta a situácie.

Manuál – Ako stavať pod Rozsutcom je určený pre obce i drobných stavebníkov v mikroregióne terchovská dolina (obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá).

Publikácia je zdrojom odborných poznatkov z oblasti tvorby krajiny, výstavby a architektúry, určená širokému spektru čitateľov. Snaží sa byť protiváhou ku komerčne ponúkaným letákom a reklame, ktoré chcú expandovať svoje produkty všade, bez rozdielu regionálnych odlišností, čo viedlo k úpadku stavebnej kultúry na Slovensku a zníženiu jedinečnej hodnoty miestnej krajiny a architektúry.

OBSAH
01 Sídla
02 Krajina
03 Verejné priestranstvá
04 Verejné stavby
05 Pozemok a stavba

autori textov a fotografií:
Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D., Ing. Anna Gáborová, Ing. Mária Sklenárová, Bc. Silvia Kováčiková, Bc. Jozef Jurík, Mgr. Peter Madigár
autori textu Verejné stavby: 2021 architekti
Ďalší autori fotografií: Jan Horký (str. 43), Olga Šárka (str. 57), Aleš Stuchlík (str. 59 a 88), Karel Kubza (str. 92), David Přikryl (str. 93).

kresby:
Ing. arch. Milan Šuška, Ph.D., Mgr. Kristína Botková

vydalo:
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín

ISBN: 978–80–972852–0–3, EAN: 9788097285203
Rok vydania: 2017

Vydané v rámci projektu: “Stavajme a gazdujme s citom pre krajinu”, s finančnou podporou: Programu obnovy dediny financovaného z Environmentálneho fondu.

PDF: Manuál – Ako stavať pod Rozsutcom