Kolektív autorov

Ing.arch Milan Šuška, Ph.D., Ing.Lucia Gáborová, Mgr.Peter Madigár, Bc. Jozef Jurík, Ing. Anna Gáborová

DEDINAMI

Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny

Kolektív autorov z Horného Považia, Dolnej Oravy a Kysúc zostavil publikáciu venujúcu sa krajine a architektúre v mikroregióne terchovskej doliny, v ktorej sa snažia širokej verejnosti predstaviť problematiku, poukázať na problémy a vyvolať diskusiu.

Kniha je jedným z výstupov projektu „Krajina nášho srdca- zabudnuté dedičstvo predkov“, ktorý bol realizovaný v roku 2015 a podporený z Programu obnovy dediny. Autori pri zostavovaní publikácie kládli dôraz na jednoduchosť, prehľadnosť, adresnosť a vzdelávací aspekt tohto diela pre širokú čitateľskú verejnosť. Kniha bola distribuovaná do všetkých členských obcí, knižníc, škôl, na stavebné úrady a na rôzne inštitúcie aj mimo mikroregión terchovskej doliny. Celkovo bolo v prvom vydaní v roku 2015 vytlačených 5000kusov plnofarebne na kriedovom papieri s počtom strán 84 v lepenej väzbe V2. Grafickú úpravu a návrh obálky realizoval ateliér Profigrafik, tlač Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o

Publikácia je nepredajná a pre záujemcov je po dohode k dispozícii až do vyčerpania zásob na kontaktoch tejto stránky.

Obsah

Úvod
Krajina
Zeleň vidieka, zeleň dediny
Dedina
Architektúra
Ľudová architektúra
Prerušená kultúrna tradícia
Štvrťstoročie slobody
Ako ďalej? (Nie pretvárať, ale dotvárať)
Obrazová časť
Poďakovanie
Zoznam použitej literatúry
zdroje obrazového materiálu

ISBN 978-80-972114-5-5
EAN 9788097211455


PDF: DEDINAMI, Krajina a architektúra mikroregiónu terchovskej doliny