Pôvodná architektúra vznikla v každej krajine ako originál. Naprieč Európou reaguje na rozmanité klimatické, topografické a materiálové charakteristiky krajiny, ako i na spoločensko kultúrne zvyklosti obyvateľov. Krajina, ľudia a ich stavebné počiny sa navzájom ovplyvňovali a tvorili jeden harmonický celok. Inak tomu nebolo ani v Terchovskej doline.

Významné stavby na vidieku, kostoly alebo kaštiele, vždy odpovedali najmodernejším svetovým trendom tej danej doby. Avšak bežné obytné domy a hospodárske objekty, ktoré tvoria podstatnú časť vidieckych sídiel, vznikali nezávisle od mestskej slohovej architektúry. Nenavrhoval ich žiaden architekt, boli formované večitými ľudskými skúsenosťami, overené rokmi priamo v teréne. Ľudové staviteľstvo je preto vždy maximálne kontextuálne a právom ho možno pokladať za najlepšiu učebnicu toho, ako stavať v danom regióne.