Projekt: 5-11/2019 Za krajšie dediny pod Rozsutcom

Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia širokej verejnosti (najmä z mikroregiónu terchovskej doliny) v oblasti ochrany prírody a krajiny, trvalo udržateľného rozvoja sídiel a zachovávania genia loci pod Rozsutcom. Výstupom projektu bol workshop, malá billboardová kampaň, tvorba tlač a distribúcia letáku (10 000 ks)  a originálneho komixu(5 000 ks), ktoré boli distribuované v mikroregióne. Rozpočet projektu: 3 500 €. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.