Naša motivácia

Viacerí z nás sme dlhodobejšie v krajine vnímali rôzne javy. Videli mnoho smutne zrezaných, či orezaných stromov, znetvorených domov, necitlivo riešených verejných priestranstiev. Dospeli sme k záveru, že na mnohých miestach strácame cit pre miestnu harmóniu. To nás doviedlo k rozhodnutiu viac spoznať naše regionálne stavebné tradície a zmysel vidieckej krajiny. Rozhodli sme sa zaznamenať miznúce hodnoty, zmapovať stav krajiny a architektúry. Touto iniciatívou a fotografiami sa chceme podeliť s vami s našou prácou, rozvíriť debaty, inšpirovať, nadchnúť vás a rozvíjať náš / váš záujem o krajinu a naše dediny. Nechajte sa očariť rovnako ako sme sa nadchýňali my , keď sme objavili pekne upravenú predzahrádku alebo poctivý, presne hranený zrub, ktorý voňal drevom.