– pôvodný archetyp / vývoj / ploty / farebnosť / detaily / okná / osadenie na terén, k ceste / uzavreté dvory / vzťah k záhrade…
– hospodárske stavby: stodoly – humna / senníky / chlievy / pivnice / včelíny / holubníky …
– socialismus + moderna (brizolitové modernistické domy)
– súčasnosť: súdobý moderný / katalógové domy / gýč
– sakrálne stavby (kaplnky, kostolíky, kríže) / verejné stavby (úrad, múzeum, kaštieľ…)